Cava har fått 5 tikar och 4 hanar med Poker den 25/10.      Alla valpar är bokade och har flyttat.

Mixalex Fight har varit på prov som patrullhund i 3 månader och är nu inköpt av polismyndigheten.

Herax är på prov hos polisen som patrullhund, och Exxon är numera inköpt som väktarhund. Vi önskar dem lycka till med sina nya kollegor.

Mixalex Herax, Hunter, Harraz, Hilka och Himla har gjort fina MH i helgen i Romelanda och samtliga har godkända mentaltester. 

herax
fight


Mixalex Exit har gjort godkänt L-test att prövas som Patrullhund.

exit


Alla I & K valpar har flyttat till sina nya familjer. Mixalex Ilska blir kvar hos oss.

ilska
ilska1
qvido 111
qvodo333
qvido222


Våran stamtik Mixa KORAD, gk Elit skydd, gk Elit spår, Lägre sök, LP1

Är mor till Mixalex A,B,C,E och G kull är idag uppkörd och godkänd som väktarhund 9 år gammal. Vi önskar Gerd och Mixa lycka till.

mixa-2 med hr-3© Matte Forslind 2012